понеділок, 30 березня 2020 р.

                   Завдання для учнів під час карантину (дистанційне навчання)

                                   10-А кл.
16.03.2020р. Тема: " Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка "Квіти зла". Сонет " Альбатрос". Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Бодлера.
       Д/З.1. Опрацювати по підручнику 10 кл. стор. 190-193, скласти тези і записати їх у зошит.                                            с                 2.Стор.194-200 опрацювати, вміти переказати. 
             3.Вивчити вірш напам"ять "Альбатрос", "Відповідності" або "Вечорова гармонія" ( на вибір). Стор. 202-203)


30.03.2020р. Тема: "Теоретичні засади і художні відкриття поезії французького символізму. Поль Верлен " Поетичне мистецтво", "Осіння пісня".Сугестивність,музикальність , живописність лірики.
             Д/З.  1. Конспект біографії П.Верлена ( стор. 205-208)
                      2. Виписати особливості лірики П.Верлена  у зошит( стор.208).
                       3. Дати відповідь на запитання №10 (с.214)
                       4. Знайдіть в інтернеті запис майстер-класа художника  Я.Терновського про особливості живопису різних напрямів або скористайтеся посиланням за QR-кодом на додаткові матеріали ( №23 в переліку). Стор. 215 у підручнику - QR-код.
          ! P.S. Всі письмові роботи будуть перевірені і оцінки виставлені у журнал після карантину! Шановні учні, поставтеся відповідально до виконання завдань!

Скористайтеся розділом "Матеріали до уроків" (справа у блозі) по творчості Ш.Бодлера і подивіться відео по темі, а також розділ "Світові генії" (справа у блозі) по творчості Ш.Бодлера та П.Верлена. Це допоможе вам краще зрозуміти творчість цих поетів.! Бажаю успіху!                                                             7-А кл.
17.03.2020р. , 31.03. 2020р.     Тема: "А.Конан Дойл" - відомий автор  класичних детективів, популярність його героїв. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса. Оповідання "Пістрява стрічка".

               Д/З.1. Опрацювати біографію А.Конан Дойля ( стор. 231)
                      2. Прочитати і скласти план до оповідання "Пістрява стрічка" ( стор. 233-242)
                      3. Дайте відповіді на запитання на стор. 244 (№15-18)
                      4. Подивіться фільми про Шерлока Холмса, порівняйте з книгами.
                      5. Подивіться відео-урок № 24,№25 з розділу "Відео-уроки. 7кл."( посилання справа у блозі).02.04.2020р.  Тема: " Новела як літературний жанр, її характерні ознаки. О.Генрі - відомий американський новеліст. "Дари волхвів". Біблійні мотиви у творі.

                 Д/З. 1. Опрацювати стор.245-246 ( по підручнику).
                         2. Прочитати новелу "Дари волхвів" (стор.247-250)
                          3. Відповідати на запитання 1-6 на стор. 256
                          4. Виписати у зошит визначення новели.
                          5. Подивитися відео-урок №27 з розділу "Відео-уроки. 7 кл".
                          6. Кому дуже лінь читати, можете скористатися аудіо-книгою  з розділу "Матеріали до уроків", розміщеною у цьому блозі ( посилання справа).

      Бажаю приємного навчання!


        Завдання із зарубіжної літератури з 06.04 - 10.04.20р.

                                                 10 - А кл.
     06.04. Тема: "Артюр Рембо. Художнє новаторство А.Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті "Голосівки". Образ ліричного героя у вірші "Моя циганерія". 

           Д/З. 1.Складіть тези до біографії А.Рембо ( по підручнику 10 кл. стор. 216-220 письмово).
                   2. Подивіться відео про А.Рембо в інтернеті.
                    3. Прочитайте вірші "Голосівки", "П"яний корабель","Моя циганерія" ( стор. 225, 228,229) та подивіться відео до вірша "П"яний корабель" у розділі "Матеріали до уроків"(у блозі справа).
                    4. Напишіть есе "Що мене найбільше вразило в поезії А.Рембо".

                                                7 - А кл.

     07.04., 09.04.    Тема: О.Генрі . Новела "Останній листок" - гімн людині, здатній на самопожертву заради ближнього.

           Д/З. 1. Подивіться буктрейлер до новели (відкрийте розділ "Буктрейлери"у цьому блозі справа).
                    2. Прочитайте новелу "Останній листок" по підручнику ( стор. 251-256).
                    3.Подивіться  урок №28 ( розділ "Відео-уроки.7 кл." у блозі справа).
                    4. Складіть план до новели у зошиті (письмово!) і намалюйте останній листок з новели О.Генрі теж у зошиті.
                    5.Рекомендую  також прослухати аудіо-книгу "Останній листок" ( див. розділ "Матеріали до уроків" у блозі справа)!                 

     Завдання із зарубіжної літератури з 12.04. - 17.04 2020р. 
                                    
                                           10-А кл.

13.04.  Контрольна робота за темою : "Перехід до модернізму.Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці".

           Д/З. 1. Контрольну роботу виконати до 17.04. та переслати на e-mail:marina.gumenna2020@gmail.com
                   2.Всі виконані попередні письмові  роботи сфотографувати і переслати протягом 13-14.04. на e-mail:marina.gumenna2020@gmail.com
                   3. Увага! За кожну письмову роботу - окрема оцінка!

                                      
                                  Контрольна робота

   (Початковий і середній рівень - кожна правильна відповідь - 1 бал)
1.. .Ш.Бодлер започаткував модерністську течію:
        а) футуризм;
        б) символізм;
        в) імпресіонізм
 2."Альбатрос " належить до циклу віршів:
        а) "Сплін та ідеал";
        б) "Паризькі картини";
        в) "Квіти зла"
 3. Автором збірки "Квіти зла" є :
        а) Ш.Бодлер;
        б) В.Вітмен;
        в) Ф.Тютчев
 4. Імпресіонізм та символізм - течії:
         а) романтизму;
         б) модернізму;
         в) реалізму

 5. Провідна тема сонета "Альбатрос":
         а) людина та природа;
         б) поет і  натовп;
         в) мистецтво і поет
 6.Настрої песимізму,занепаду, розчарування характерні для літератури:
          а) декадансу;
          б)естетизму;
          в) романтизму.
  
Достатній рівень ( кожна правильна відповідь - 1.5 бала. усього - 3 бали 
  7.Поясніть символіку вірша Ш.Бодлера "Альбатрос".
  8. Розкрийте значення поняття символізм.

Високий  рівень (3 бали)
   9. Проаналізуйте поезію П.Верлена "Поетичне мистецтво".

                              Бажаю успіху! У вас все вийде!


                                                7-А кл.

14.04.  17.04   Тема:  " Герберт Джордж Уеллс. "Чарівна 
                                     крамниця". Точка зору дорослого і  дити-
                                     ни в новелі. Особливості дитячого світу.
                                      Роль елементів фантастики.

                      Д/З. 1. Знайдіть в інтернеті  відомості    про письменника. 
                               2. Прочитайте новелу по підручнику ( стор. 260-267).
                               3.Виконайте творче завдання ( стор. 268 №18)
                                4.Не забувайте: всі виконані завдання фотографуйте і надсилайте на email:marina.gumenna2020@gmail.com  (до 17.04!)

                              Приємного читання!  
             Завдання із зарубіжної літератури з 21.04. - 24.04.20р.

                                          10-А кл.

      21.04.  Тема: "Моріс Метерлінк як теоретик і практик                                        "нової  драми". Концепція символістського                                      театру. 

                  Д/З.   1. Скласти опорний конспект ( стор. 234- 240)
                            2. Прочитати п"єсу-казку "Синій птах"                                              (знайти в інтернеті).
                             3. Скористайтеся розділами блогу справа  "Матеріали до уроків", Екранізація творів", "Конспекти уроків". Це допоможе вам краще підготуватися до цієї теми!

     УВАГА! Не всі  учні здали свої роботи! Наголошую, що всі письмові завдання обов"язкові до виконання!                                            7-А  кл.

      21.04.    Тема: Рюноске Акутагава - майстер японської                                        новели.  Втілення ідеї про моральну                                                справедливість   у новелі                                                                 "Павутинка".Філософський зміст  твору,                                           підтекст.
   
                    Д/З. 1. Прочитати про письменника . Скласти тези 
                                 ( стор. 269).
                            2. Прочитати новелу "Павутинка" (стор.270-                                         272).
                             3. Дати відповіді у зошиті на пит. 3-7 , стор.                                       (272).

       23.04.    Тема: Контрольна робота за творчістю Е.По,                                       А.Конан-Дойла, О.Генрі, Г.Уеллса,                                               А.Рюноске.

                       Д/З. Виконати контрольну роботу до 28.04 !

                              Контрольна робота

Початковий і середній рівень ( 1 бал за кожну правильну відповідь)
1. Поштовхом до початку  пошуків піратського скарбу героєм у новелі Е.По  "Золотий жук" є знайдені:
     а) карта
     б) криптограма
     в) заповіт
     г) щоденник
2.Образ із творів О.Генрі, побудований на основі антитези нікчема- герой, - це:
     а) Берман
     б) Сью
     в) Джонсі
     г) Джім
3."Пістрява стрічка" в одноіменній новелі А.Конан Дойла - це:
     а) яскравий шарф вітчима
     б) плямиста змія
     в) мотузка, якою перегороджують місце  пригоди, аварії
     г) хвіст молодої тигриці
4. У новелі О.Генрі "Дари волхвів" гребінець і ланцюжок:
     а) показали силу кохання
     б) посварили героїв
     в) познайомили героів
     г) стали предметом злочину
5. Коли Джип, малюк із новели Г.Уеллса "Чарівна крамниця" узяв продавця за палець, батько відчув:
     а) тривогу
     б) ревнощі
      в) радість
6.Ідеєю новели Р.Акутагава " Павутинка" є:
     а) уславлення сміливості, ріщучості та відважності
     б) необхідність наполегливо йти до своєї мети
     в) утвердження торжества моральної справедливості

Достатній рівень ( 2 бали ) 
7. Дайте визначення новели .
 8. Наведіть приклади новел (1-2) 
 Високий рівень ( 4бали)
  9. Охарактеризуйте образ Шерлока Холмса із творів А.Конан Дойла або будь-який інший образ із вивчених з цієї теми, який вам найбільше сподобався.
         Пам"ятайте, що розгорнуту відповідь пишемо за схемою: невеликий вступ, основна частина і висновки ( свої враження від твору чи образу)!Обсяг - до 1 сторінки.


Наголошую! Кінцевий термін виконання роботи - 27.04. ! 
                     
             Завдання на період З 27.04. - 30.04.20р. 

                                           10- А кл.

27.04.   Тема: " Особливості розвитку сюжету казки-феєрії                               М.Метерлінка "Синій птах". Роль                                                фантастики. Символіка образів.


              Д/З. 1. Дочитати твір.

                      2. Опрацювати урок з розділу " Матеріали до уроків" ( у  цьому блозі).
                       3. Написати  твір-есе " Щастя - це..."
                        4. Виконати до 4.05. !                                                  7- А кл.
28.04. , 31.04.  Тема:  Айзек Азімов "Фах". Роздуми про                                    майбутнє людини і людства.

                        Д/З. 1.  Опрацювати стор. 273-274. біогр.

                               2. Прочитати  твір по підручнику стор. 275-290.
                                3. Відповісти на питання 41, 42 на стор.                                           291 письмово.
                                4. Виконати до 5.05.!


   Завдіння з зарубіжної літератури  з 4.05. -  7.05. 

                                         10-А кл.
     4.05., 11.05.      Тема: Паоло Коельйо " Алхімік".                                                            Значення творчості  П.Коельйо для                                            сучасності.   Ознаки роману-притчі.
                                       
                           Д/З. 1. Подивитися документальний фільм                                            про Коельйо в інтернеті.(Див. розділ "Матеріали до уроків" у блозі)
                                   2. Читати роман "Алхімік".
                                    3. Увага! 11..05 -Підсумкова                                                              контрольна  робота! Повторіть                                                      попередній матеріал!.


                                             7-А кл.
         5.04., 7.04.      Тема: Діана Вінн Джонс . "Мандрівний                                      замок Хаула". Поєднання елементів                                            казки і детективу у творі.

                             Д/З . 1.  Знайти інформацію про                                                                    письменницю в інтернеті.
                                      2. Читати твір ( 1 частину).                      Завдання з зарубіжної літератури з 11.05- 15.05  

                                                          10 - А кл.


11.05.    Тема: Пошуки сенсу буття у романі Коельйо                                       "Алхімік". Поняття " своя доля,                                                 призначення, доля людини, сенс існування".

               Д/З, 1.Дочитати роман.
                       2. Підготуватися до підсумкового тематичного                           оцінювання. 

                УВАГА! 18.05. КОНТРОЛЬНЕ ТЕМАТИЧНЕ                                          ОЦІНЮВАННЯ! 

                      КОНТРОЛЬНА РОБОТА
18.05.     Виконання тестових завдань.
                (Кожна правильна відповідь - 1 бал)

1.П"єса Метерлінка " Синій птах" - це твір
    а) "театру абсурду"
    б) драми парадокса
    в) комедії дель-арте
    г) "театру надії"
2.За змістом п"єси Метерлінка "Синій птах" фея Берилюна у реальному житті - це
    а) сусідка Берленго
    б) дружина дроворуба
    в) місцева знахарка
3. Алхімік у творі П.Коельйо - це   
     а)учений- той, хто збагнув Душу Світла і зрозумів свій шлях у житті
     б) маг, чаклун, що ворожить на хімічних елементах
     в) учений -хімік високої кваліфікації
4. Твір "Алхімік" за жанром - це
     а)повість
      б) поема
      в) драма
      г) роман
5.Основою твору  "Алхімік" є
      а)алегорія
      б) розгорнута метафора 
      в) розгорнуте порівняння
 6. Дія твору П.Коельйо відбувається в 
      а) минулому
       б) умовному часі
       в) майбутньому
        г) сьогоденні
7. Сучасники називали Метерлінка 
        а) бельгійським Шекспіром
        б) послідовником Рембо
        в) драматургом романтизму
8. Жанр твору М.Метерлінка "Синій птах"
       а) драма "театру абсурду"
       б) романтична П"єса
       в) епічна драма
       г) драма-феєрія
9. Тема твору "Алхімік"
       а) захоплива подорож до єгипетських пірамід
       б) пошуки та знаходження істини
       в) пошуки чарівного каменя
10. Образ Сантьяго асоціюється з 
       а) Дон Кіхотом
       б) рицарем Айвенго
       в) Біблійними героями-пастухами та Одіссеєм
11. Сантьяго заради подорожі до єгипетських пірамід став
      а) погоничем верблюдів
      б) вівчарем
       в) цілителем
12. Батьки Сантьяго мріяли, щоб син став 
      а) вівчарем
       б) ученим-алхіміком
       в) священиком
       г) мандрівником.


                                БАЖАЮ УСПІХУ! 
                         Роботу виконати до 19.05. !                                                                                                                           Завдання з зарубіжної  з 11.05 - 15.05 

                                                7-А кл.

    12.05.   Тема : Д.Джонс " Мандрівний замок Хаула".                                         Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів.                                      Значення художнього прийому чаклунства.
     14.05.
  

                     Д/З . 1. Дочитати твір.
                               2. Написати відповідь " Хто з героїв твору Д.Джонс " Мандрівний замок Хаула" мене найбільше вразив". Чому?
                               3. Підготуватися до контр. роботи.


      19.05.         КОНТРОЛЬНА РОБОТА за творчістю                                      А.Азімова, Д.Джонс.


1. Джордж Плейтен , герой твору Азімова "Фах", утік з інтернату, щоб 
     а) побувати на олімпіаді
     б) побачити кохану дівчину
      в) уникнути покарання
2. Джордж Плейтен відрізняється від своїх однолітків  тим, що 
     а) був дуже сильним
     б) володів телепатією
     в) читав книги, займався самоосвітою
3. Софі, героїня твору Д.Джонс "Мандрівний замок Хаула", уклала угоду з 
    а) Відьмою Пустирищ
    б) Демоном Вогню
    в) Хаулом
4. Цей твір відрізняється від традиційних народних казок тим, що
    а) закінчується твір нещасливо для головних героїв
    б) немає протистояння доьра і зла
    в) мачуха і падчерка дружать, пригоди випадають старшій сестрі
5. Софі Відьма Пустирищ перетворила на 
    а) царівну-жабу
     б) дуже некрасиву дівчину
     в) стару бабусю
6.Продовжіть речення.
   " Фентезі - це..."
7. Охарактеризуйте образ Джорджа Плейтена , головного героя оповідання А.Азімова "Фах".
8. Напишіть твір-роздум " Чи можуть сила людського інтелекту, творча уява, сповідування моральних цінностей змінити світ".

                             Бажаю успіху!
           Контрольну виконати до 20.05!

      

Завдання з зарубіжної літератури під час локдауну 

(11.01-24.01)

8-А кл.

11.01. Тема: Епоха Відродження в Європі характерні ознаки ренесансної культури і літератури.

13.01. Тема: Франческо Петрарка. Оспівування кохання у «Книзі пісень».

        Д/З. 1. Скласти тези по підручнику (с. 157-160, письмово).

     2. Опрацювати біографію Ф. Петрарки (с.161-162). Знати  розповідати усно про автора.

 

18.01. Тема: Ф. Петрарка. Сонети №61, 132. Структура сонетів Петрарки.

                 Д/З. 1. Виписати, що таке італійський сонет (с.163 за підручником).

                           2. Вивчити напамять сонет на вибір 61 або                                  132.(с.163-164).

 

20.01. Тема: Читання сонетів напамять онлайн у Google Meet.

                Д/З. Читати трагедію Шекспіра «Ромео і Джульєта».                                          6-Б кл. 

12.01, 15.01. Тема: А. П. Чехов. "Хамелеон", "Товстий і тонкий". Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях Чехова.
              
             Д/З. 1. Опрацювати матеріал підручника (с. 106-107),                        скласти тези до біографії Чехова.
                     2. Прочитати оповідання (с. 108-111), відповісти                          на запитання (с.111 усно)
15.01.            3.Подивіться відеоурок по цій темі у розділі блогу "Відеоуроки". З відеоуроку виписатиу зошит:
афоризми Чехова, псевдоніми Чехова, де побував письменник в Украіні (міста!), а також словникова робота по оповіданню " Хамелеон": виписати і вивчити визначення " гумор, сатира, іронія, хамелеон").


19.01,22.01. Тема: Діалог як основна форма розкриття сюжету. Роль художньої деталі. Підтекст.
Розвиток звязного мовлення. Підготовка до усного твору. Тести за оповіданнями.

            Д/З. 1. Прочитати оповідання "Товстий і тонкий". (с.                        112-114).
                    2. Дати відповіді на запитання с. 115 (2-7 усно).
  


                                      11 кл.

12.01, 19.01.  Тема: Розвиток жанру антиутопії у 20 столітті. Джордж Орвелл "1984". Викриття сутності тоталітарної системи. Художній конфлікт, персонажі.
           
              Д/З. 1. Скласти тези по підручнику "Розвиток жанру                        антиутопії" або
                           Подивіться відео у розділі блогу " Матеріали до уроків"  ( 11 клас, 12.01.21р.). Випишіть  головне у зошит з відео!
                2. Читати роман Орвелла "1984".
                 3. Подивіться екранізацію твору в інтернеті!( 1954р.  або 1984р. випуску) Ближче до тексту книги - 1954.!) 

Завдання для учнів  під час дистанційного навчання (  1.11
-6.11.2021)

                                       5-Б кл.
1.11.2021   Тема: О.С.Пушкін  Вступ до поеми "Руслан і Людмила".
      Д.З Знати розповідати про Пушкіна, аналіз уривку " У лукомор"я дуб зелений"..., вивчити уривок напам"ять.

3.11. Тема: О.Пушкін "Казка про мертву царівну і сімох богатирів". Система образів.
       Д.З. Знати зміст казок, уміти їх аналізувати, прочитати "Казку про рибака і рибку".          

                                       7-Б кл. 
1.11 . Тема:  В.Скотт "Айвенго". Образи роману.
                       Д.З. Знати зміст усього твору, цитати до образів Айвенго, Ровени, Ребекки, С.Сакса.Скористайтеся розділом блогу "Матеріали до уроків".

4.11. В Скотт " Жіночі образи. Історичний колорит твору і засоби його створення. Динаміка сюжету.
                                                    
                   Д.З. Повторити матеріал ,підготуватися до літературного диктанту по темі.

                                        9-А  кл. 
2.11 Тема: Основні ознаки романтизму як напряму у літературі та мистецтві. 
  Д.З. Опрацювати конспект, знати визначення ключових понять.

3.11. Тема: Генріх Гейне "Книга пісень", Поезії " На півночі кедр одинокий", " Не знаю, що стало зі мною".
   Д.З. Аналіз вірша Гейне. Вивчити напам"ять вірш "Лорелея". Скористатися матеріалами блогу ( розділ "Матеріали до уроків").        

Немає коментарів:

Дописати коментар

                   Завдання для учнів під час карантину (дистанційне навчання)                                    10-А кл. 16.03.2020р. ...